Aktiviteter

13 juni- Lansering av regional stödstruktur för validering inom vård- och omsorg

Den 13 juni lanseras vår regionala stödstruktur för validering inom vård- och omsorg, www.validering-vo.se!

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen har tagit fram en digital stödstruktur för validering inom vård- och omsorg.  Stödstrukturen har finansierats med hjälp av regionala utvecklingsmedel från Region Stockholm och vänder sig till arbetsgivare och chefer, vård- och omsorgspersonal, arbetssökande, utbildningsanordnare och studie- och yrkesvägledare.

Undersköterska är idag Sveriges största yrkesgrupp vilket inkluderar medarbetare med formell och icke formell kompetens. Den 1 juli 2023 regleras yrket undersköterska. Ansökan om yrkesbevis kommer att göras hos Socialstyrelsen.

Den skyddade yrkestiteln innebär att för att få en anställning som undersköterska krävs godkända betyg i kurser i Vård- och omsorgsprogrammet samt svenska och samhällskunskap.

Ta gärna del av vår film som visualiserar hur valideringsprocessen kan gå till!