Aktiviteter

Årets arbetsplats

Årets arbetsplats- Terrassens vård- och omsorgsboende i Haninge har korats, och självklart är vi på besök!
Vi träffar verksamhetschef Pontus Svanamo, Filip Karlström gruppchef och Eliza som arbetar som undersköterska. Pontus berättar inledningsvis att Terrassens vård- och omsorgsboende är en relativ ny verksamhet, som öppnade i mars 2021. Boendet har tre våningsplan fördelat på sex avdelningar och är anpassad för vård av personer som lever med demens eller somatiska besvär.
Välfärdsteknik är något som man arbetat med sedan start, då man även verkat som testverksamhet på området (2021–2022). Bland annat trygghetslarm som läser av vissa risker utifrån programmeringen, tex vitala parametrar såsom puls och blodtryck, eller om den boende kliver över sängkanten, går på toaletten där det föreligger fallrisk, utvärdering av läkemedel, motoriserade draglakan för att minimera tunga förflyttningar med mera. Utvärderingen av de motoriserade draglakanen kan sägas ha varit en succé, då de nu implementerats i hela kommunen. Vidare är boendet helt nyckellöst, vilket man var först med i kommunen.
Allt är genomtänkt på det moderna boendet, vilket kanske inte är så konstigt då flera olika parter varit involverade i processen utöver de ”vanliga”, såsom ett äldreråd, konstnärer, boende och anhöriga, där inget övergetts åt slumpen. På Terrassen finns även det där ”lilla extra”, vad sägs om ett sinnesrum som inretts med skärgårdstema och stimulerar de olika sinnena. En värmelampa som visualiserar värme/solen, en fläkt som agerar som havsbris, och en högtalare med ljud från havet! Man har även inrett en ”frisörsalong” där klippning och manikyr erbjuds.
Filip arbetar som gruppchef och är ansvarig för det arbetsplatsförlagda lärande på arbetsplatsen, och har ett nära samarbete med bemanningscentrum i Haninge kopplat till det arbetsplatsförlagda lärandet. ”Jag har ansvar för elev och praktik, vilket innebär att jag stöttar och ser till att tydlig information går ut till våra avdelningar och berörd personal, och vi har utbildade handledare. Jag fördelar även ansvariga handledare på avdelningen som ska ta hand om eleverna när de kommer till oss. Sen mejlar jag även ut information till eleverna som ska komma till oss, samt de webbutbildningar som vi vill att de ska gå innan de kommer ut om basala hygienrutiner och Demens ABC”. Jag följer även upp med handledarna fyra gånger per år, där jag bjuder in till ombudsmöten. Vi pratar om hur det har varit och om något behöver förbättras, eller om det är något övrigt som de vill lyfta”. Vår målsättning är även att alla medarbetare ska gå en handledarutbildning. Idag har vi sex utbildade handledare hos oss”.
På Terrassen tycker man att det är viktigt att ta emot elever gymnasiet, vuxenutbildningar, lärlingar och studenter. Många gånger blir det en ingång i arbetslivet, då många idag jobbar som ordinarie medarbetare eller vikarier. Sommarjobbare är även en annan viktig del.
Men hur går ett lärande till? Eliza berättar att hon tidigare var elev och arbetar idag som undersköterska och handledare. I sin roll som handledare tänker hon på hur det själv var att vara elev. ”Jag jobbar med hjärtat, utifrån IBIC (individens behov i centrum) med fokus på personcentrerad vård. Jag försöker lära eleven allt som jag lärt mig. I skolan lär de sig teori, så jag brukar säga ”nu har du lärt dig teori, och nu ska du få möjlighet att omsätta det praktiskt”. Jag möjliggör så att eleven får reflektera mycket kring sitt lärande, och försöker fånga elevens intresse för jobbet, och efter en tid låta eleven gå själv med stöd från mig. Jag försöker även lära mina elever hur de kan vara aktiva på jobbet. Vilket har lett till att vi har flera elever som jobbar som vikarier hos oss idag”.
För Eliza handlar även handledarrollen om att ha tålamod. Att det är viktigt att tänka att man är den som ”tar i handen, och visar vägen”, för att eleven i slutändan ska kunna jobba mer självständigt. Det är även viktigt att man som handledare stöttare eleven, och visar att man bryr sig om eleven och inkluderar hen i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Elizas medskick till medarbetare som ännu inte är utbildade handledare, är att gå en handledarutbildning och våga ta klivet och lära andra. ”Jag själv lärde mig mycket när jag gick min handledarutbildning. Allt från bemötande, dialog, hur jag kan involvera eleven, samt hur vi kan lösa problem om de uppstår”, säger Eliza.
Filip avslutar med att lyfta hur tacksamma de är för att ha utsett till årets arbetsplats. ”Vi är så tacksamma för det här priset, trotts att vi bara har haft öppet i två år, väldigt glada! Ett kvitto på att det vi gör både omvårdnadsarbetet och handledningen av elever på vår arbetsplats”.
Vi tackar även Terrassens vård- och omsorgsboende för det fina arbetet som pågår, och lägger här in hela motiveringen till utmärkelsen för årets arbetsplats 2022!
Arbetsplatsen genomsyras av fint teamarbete och ett positivt bemötande mellan de olika yrkeskategorierna och avdelningarna. Det finns en tydlig yrkesstolthet och engagemang till arbetsplatsen, samt en positiv inställning hos personalen med fokus på brukare och elever, som bidrar till en god stämning.
Personalen är stolt över välfärdstekniken på arbetsplatsen, och alla yrkeskategorier är intresserade av att visa elever vad som finns på avdelningarna och inkludera dem i arbetet.
Handledarna är intresserade av sin roll och är väl förberedda inför mottagande av elever, och inkluderar dem och andra yrkeskategorier i arbetet på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är en god ambassadör för arbete inom vård- och omsorg, och därmed vinnare av årets arbetsplats 2022.