Komvuxl

Yrkesförberedande

Du kan bland annat arbeta direkt som:

  • Undersköterska
  • Skötare
  • Personlig assistent
  • Stödassistent

Ladda ner kurskatalog

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter för att du ska kunna utföra vård och omsorg på ett professionellt vis. Med den kunskap du får under utbildningen kommer du att kunna göra stor skillnad.

Ladda ner PDF

Fem anledningar att välja vård och omsorg

Sveriges viktigaste jobb - undersköterska

Som undersköterska har du Sveriges viktigaste jobb, du gör skillnad varje dag för någon annan människa. Jobbmöjligheterna är mycket goda inom äldreomsorgen, akutsjukvården och socialtjänstens område.

?>

Framtidsmöjligheter

Att utbilda sig inom vård och omsorg är ett mycket bra val inför framtiden. Inom vård och omsorg kommer det alltid att behövas utbildad personal och det är en bransch som aldrig slutar att utvecklas. Nya forskningsresultat och ny avancerad teknik introduceras ständigt. Livslångt lärande är en viktig del kopplat till yrkesrollen. Det finns även goda karriärmöjligheter.

Det finns flera skäl till att välja en framtid i vården:

  • Stockholms län beräknas de närmsta åren växa med 35.000-40.000 invånare varje år.
  • En tredjedel av de yrkesverksamma inom vård- och omsorg förväntas gå i pension under det närmsta decenniet.

Ett yrke inom vård och omsorg

Utbildningen på en skola certifierad inom VO-College Stockholm öppnar karriärvägar. När du är klar kan du jobba som undersköterska inom äldreomsorgen, akutsjukvården eller socialtjänstens område. Om du vill specialisera dig som undersköterska kan du gå någon av våra yrkeshögskoleutbildningar.

Varje dag får du träffa människor, utföra vård och omsorgsuppgifter och växa och utvecklas i din yrkesroll. Inom vården gör du skillnad, varje dag!

Vetenskap och arbetsliv

Utbildningen utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Samma värden är viktiga för allt arbete inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar hela utbildningen.

Teoristudierna vävs samman med praktik ute i arbetslivet. Lärare i skolan och handledare ute på arbetsplatsen samarbetar kring verktyg och metoder så att de teoretiska delarna, det som lärs i skolan, omsätts till praktisk kunskap på arbetsplatsen.

Certifierade skolor