Om VOC Stockholm

Ett helhetsgrepp på vård- och omsorgsutbildningar

VO-College Stockholm erbjuder en kvalitetssäkrad utbildning inom vård och omsorg i nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Under ett och samma koncept har vi samlat högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå, Vård- och omsorgsutbildning på Komvux och specialistutbildningar för undersköterskor på Yrkeshögskolenivå.

I samverkan ingår Region Stockholm, Stockholms stad, Solna stad, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun, Röda korsets högskola, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. Vi växer kontinuerligt med fler samverkande kommuner, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Syfte med VOC

Det övergripande syftet med samverkan inom VO-College Stockholm är att höja kvalitén inom vård- och omsorgsutbildning och att trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.                  Vidare är syftet att öka attraktiviteten till vård- och omsorgsyrket.

Samverkan ger forskningsknuten utbildning för verklig arbetsmarknad

Utbildningen på VO-College Stockholm öppnar karriärvägar. När du är klar kan du jobba som undersköterska inom äldreomsorgen, akutsjukvården eller socialtjänstens område eller läsa vidare på högskola eller universitet om du läst vårt högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram. Om du vill specialisera dig som undersköterska kan du gå någon av våra yrkeshögskoleutbildningar.

Varje dag får du träffa människor, utföra vård och omsorgsuppgifter och växa och utvecklas i din yrkesroll. Inom vården gör du skillnad, varje dag!

Certifiering borgar för kvalitet

VO-College Stockholmsregionen är certifierat regionalt sedan mars 2010.

En region kan erbjuda utbildningar under namnet VO-College efter att de genomgått en certifiering och blivit certifierade, utifrån de nationellt satta kraven av föreningen VO-College.

För att bilda ett lokalt college eller ansluta till ett befintligt lokalt college genomförs en ansökan, därefter sker en certifiering av certifierare utsedda av föreningen VO-College. Certifieringen är en kvalitetsgaranti för samverkan mellan utbildningen och arbetslivet. Här kan du läsa mer om certifieringsprocessen

Den regionala styrgruppen har huvudrollen i utvecklingen av VO-College Stockholmsregionen. Representation från fler kommuner i länet ska etappvis integreras på regional nivå.

Lokala VO-College i Stockholmsregionen ska även uppfylla följande krav:

Så här går det till när du ansöker

Arbetsliv och utbildning som vill samarbeta och bilda ett lokalt college eller fristående utbildare som vill ansluta sig till ett certifierat college kan ansöka om det. För arbetsgivare som vill ansluta sig till ett certifierat college räcker det med en regional eller lokal överenskommelse.

Är du intresserad av att ansöka till VOC Stockholm? Kontakta regional processledare, därefter bokas ett första möte in. Regional processledare är behjälplig under hela ansökningsprocessen. Ansökan mejlas till regional processledare senast den 31 mars. Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen.

Diplom

Elever som studerar inom ett VO-College får ett diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. De som inte uppfyller kraven fullt ut kan få ett intyg istället. Diplomet är meriterande när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.

Från vårterminen 2017 gäller nya regler för diplom för utbildning vid gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen i vård och omsorg gäller de nya reglerna från den 1 juli 2018. Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Diplom kan också ges till elever vid certifierad yrkeshögskola som får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.