Aktiviteter

Regional dialogkonferens om kompetensförsörjning

”Region Stockholm anordnade den 12 februari en konferens som uppmärksammade betydelsen av dialog och samverkan för att klara länets kompetensförsörjningsutmaningar. Konferensen var en del av ”Kompetensförsörjningsveckan 2020”. Med fokus på gemensamma utmaningar och hur hållbara strategier för kompetensförsörjningsarbetet kan utvecklas. Självklart var vi på plats. VO-College Stockholmsregionen fortsätter arbetet med vår vision, att vi ska vara Stockholmsregionens bästa arena för samverkan mellan arbetsliv och utbildning som tryggar kvalitet, kompetens och behov inom vård och omsorg.