Aktiviteter

Steg 3 Handledarutbildning

Nu är vi i full gång med vår steg 3 handledarutbildning, upplägget är fem fysiska träffar, och några hemuppgifter, den sista dagen bjuder vi in deltagarnas chefer. Uppdraget innebär att handleda arbetsplatsens handledare (steg 1 och 2 handledare) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Steg 3 handledarrollen innebär också att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning. Är du intresserad av denna utbildning och/eller har någon i din organisation som du anser lämplig för uppdraget, läs vidare på vår hemsida. https://www.vo-college.se/handledarutbildning?section=home