Yrkeshögskolal

Specialistutbildad undersköterska

Med inriktning:

  • Barnspecialist
  • Palliativ vård
  • Psykisk ohälsa
  • Stödpedagog

Barnspecialistundersköterska

Utbildning för dig som vill få specialistkompetens för arbete inom barn- och ungdomssjukvård. En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Åsö Vuxengymnasium, Yrkeshögskola, Stockholms stad.

Kursplan

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Specialistundersköterska inom palliativ vård

Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård” ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom. En viktig del i den palliativa vården är teamarbetet och relationen till närstående. Efter utbildningen har du kompetenser för att kunna agera som resursperson till den sjuke, närstående, studerande och kollegor och även kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Consensum Yrkeshögskola, Sollentuna

Kursplan

Sista ansökningsdatum: 1 maj 2018

Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa

I utbildningen får du lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjligt och hur du som personal kan hjälpa till. Du lär dig bl.a. användbara samtalstekniker och att coacha personer med psykisk ohälsa. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Consensum Yrkeshögskola, Sollentuna

Kursplan

Sista ansökningsdatum: 1 maj 2018

Stödpedagog inom LSS-verksamhet

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som Stödpedagog. I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa bärande respektfulla relationer och ett lärande klimat. Utbildningen ger dig kunskap om olika funktionsnedsättningar ur ett helhetsperspektiv samt dess konsekvenser för den enskilde i vardagen. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Consensum Yrkeshögskola, Sollentuna

Kursplan

Sista ansökningsdatum: 1 maj 2019

Karriär inom vård och omsorg

Som specialistutbildad undersköterska är du mycket attraktiv för arbetsgivare. Med dina spetskunskaper ökar dina möjligheter till karriär och löneutveckling inom vård- och omsorg branschen.

Specialistutbildningar med fokus på hälsovetenskap

VO-College Stockholm erbjuder specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolenivå. Dessa utbildningar ger utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen och karriärvägar för dig som är yrkesverksam undersköterska inom vård och omsorg.

God arbetsmarknad
När Stockholms befolkning växer, fler flyttar hit, fler föds och befolkningen blir allt äldre ökar behovet av välutbildade medarbetare i vård och omsorg – samtidigt som pensionsavgångarna i länet är stora. Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens och med ett utvecklat lösningsorienterat synsätt.

Vetenskap och arbetsliv hand i hand
Det som gör utbildningarna inom VO-College Stockholm unika är det nära samarbetet mellan utbildning, arbetsgivare och forskning. När olika perspektiv från de samverkande parterna möts får utbildningsanordnarna lättare att hålla sig uppdaterade på modern forskning, ny teknik och metodutveckling. Arbetsgivarnas behov och önskemål, demografiska förändringar och nya forskningsrön kan få direkt genomslag i utbildningen.

Utbildningarna inom VO-College Stockholm utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Samma värden är viktiga för allt arbete inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningarna.