Yrkeshögskolal

Specialistundersköterska

Med inriktning:

  • Barnspecialist
  • Anestesi, operation, intensivvård
  • Demens
  • Psykisk ohälsa
  • Stödpedagog

Barnspecialistundersköterska

Utbildning för dig som vill få specialistkompetens för arbete inom barn- och ungdomssjukvård. En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Campus Åsö, Yrkeshögskola, Stockholms stad.

Kursplan

Start i augusti 2020, sista ansökningsdag 30 april

Specialistundersköterska anestesi, operation, intensivvård

Utbildningen är för dig som har arbetat minst ett år som undersköterska och som vill gå en eftergymnasial vidareutbildning för arbete inom operation, anestesi och intensivvård. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård. Utbildningsplats: Campus Åsö , Yrkeshögskola, Stockholms stad.

Kursplan

Start i augusti 2020, sista ansökningsdag 30 april

Specialistundersköterska demens

Vill du vara den som gör skillnad i vård o omsorg för personer med demenssjukdom? Att arbeta med personer med kognitiva svårigheter kräver stor kunskap och förståelse. Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och på vilket sätt du kan bidra till ett ökat välbefinnande och ökad delaktighet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Consensum Yrkeshögskola, Sollentuna

Kursplan

Start i augusti 2020, sista ansökningsdag 15 maj

Specialistundersköterska psykisk ohälsa

I denna utbildning utgår vi från att återhämtning från svåra psykiska problem är möjlig och att du som personal kan bidra till att stödja denna process. Du lär dig mer om olika former av psykisk ohälsa, de kognitiva funktionsvarianter som ibland kan vara en följd av denna och metoder för rehabilitering och samtalsstöd. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsanordnare Consensum yrkeshögskola

Kursplan

Start i januari 2021, sista ansökningsdag 15 november

Stödpedagog

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa? Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda och handleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet? Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som stödpedagog. Utbildningsanordnare: Consensum Yrkeshögskola

Kursplan

Start i januari 2021, sista ansökningsdag 15 november

Karriär inom vård och omsorg

Som specialistutbildad undersköterska är du mycket attraktiv för arbetsgivare. Med dina spetskunskaper ökar dina möjligheter till karriär och löneutveckling inom vård- och omsorg branschen.

Specialistutbildningar med fokus på hälsovetenskap

VO-College Stockholm erbjuder specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolenivå. Dessa utbildningar ger utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen och karriärvägar för dig som är yrkesverksam undersköterska inom vård och omsorg.

God arbetsmarknad
När Stockholms befolkning växer, fler flyttar hit, fler föds och befolkningen blir allt äldre ökar behovet av välutbildade medarbetare i vård och omsorg – samtidigt som pensionsavgångarna i länet är stora. Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens och med ett utvecklat lösningsorienterat synsätt.

Vetenskap och arbetsliv hand i hand
Det som gör utbildningarna inom VO-College Stockholm unika är det nära samarbetet mellan utbildning, arbetsgivare och forskning. När olika perspektiv från de samverkande parterna möts får utbildningsanordnarna lättare att hålla sig uppdaterade på modern forskning, ny teknik och metodutveckling. Arbetsgivarnas behov och önskemål, demografiska förändringar och nya forskningsrön kan få direkt genomslag i utbildningen.

Utbildningarna inom VO-College Stockholm utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Samma värden är viktiga för allt arbete inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningarna.