Högskoleförberedande vård- och omsorgsprograml

Yrkesförberedande

Du kan bland annat arbeta direkt som:

 • Undersköterska
 • Skötare
 • Personlig assistent

Högskoleförberedande

Du kan bland annat plugga vidare till:

 • Sjuksköterska
 • Vårdlärare
 • Polis

Ladda ner kurskatalog

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter för att du ska kunna utföra vård och omsorg på ett professionellt vis. Med den kunskap du får under utbildningen kommer du att kunna göra stor skillnad.

Ladda ner PDF

Fem anledningar att välja vård och omsorg

Elever berättar om sin tid på VOC Stockholm

Följ med Matilda, Fanny, Josefine och Sofia när de berättar om hur det är att genomföra en del av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) i ett annat land, och få en känsla av hur det kan vara när man studerar på Vård- och omsorgsprogrammet i VO-College Stockholm.

Vad innehåller utbildningen?

Du får kunskaper i omvårdnadsvetenskap, medicinsk teknik och interkulturell kompetens. Du får lära dig om kroppen i ett helhetsperspektiv, om tekniken i vården, hur du för journal och inte minst hur du bemöter människor som behöver vård och omsorg. Allt i nära koppling till både arbetsliv och forskning.

Utbildningen är forskningsinriktad. Du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier för att koppla teori till praktisk verksamhet, formulera egna frågor och dra slutsatser av ditt arbete. Många lärare har forskningsbakgrund och du får möta intressanta forskare som gästföreläsare.

I studierna varvas teori med praktik och en stor del av din utbildning görs ute på olika arbetsplatser, t.ex sjukhus eller i kommunal omsorg. Under dina tre år har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Det internationella perspektivet är en viktig del i utbildningen. Här uppmuntras ett internationellt utbyte genom att till exempel besöka arbetsplatser inom vård och omsorg utomlands och träffa och utbyta erfarenheter med studenter i andra länder. Vi har ett internationellt perspektiv med utbyten och studieresor till andra länder.

Framtiden finns i vård och omsorg

Utbildningen på VO-College Stockholm öppnar karriärvägar. När du är klar kan du antingen välja att jobba som undersköterska på en mängd olika arbetsplatser inom vård och omsorg eller läsa vidare på högskola och universitet. Du kan t.ex läsa vidare till sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, eller andra yrken som polis. Om du vill specialisera dig som undersköterska kan du gå någon av våra yrkeshögskoleutbildningar.

Med ett jobb inom vård och omsorg får du en vardag med stor variation i en bransch som alltid utvecklas, och låter dig utvecklas. Ingen dag är den andra lik. Det är liv och glädje, tårar av skratt och tårar av sorg. Varje dag görs många viktiga insatser – ett barn föds, ett hjärta byts, en gammal dam får en varm kram, en tand lagas. Det här kan bli din vardag. Varje dag får du träffa nya människor, lära dig nya saker och göra nya insatser.

Kunniga och engagerade lärare

På VO-College kommer du att möta duktiga och engagerade lärare. Många av lärarna har forskningsbakgrund och du får möta intressanta forskare som gästföreläsare. Alla lärare är behöriga, flera av dem har magisterexamen och alla har erfarenhet av att undervisa ungdomar. Samverkan med elevhälsoteam är viktigt.

Vetenskap och arbetsliv går hand i hand

Utbildningen utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Samma värden är viktiga för allt arbete inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar hela utbildningen.

Teoristudierna vävs samman med praktik ute i arbetslivet. Lärare i skolan och handledare ute på arbetsplatsen samarbetar kring verktyg och metoder så att de teoretiska delarna, det som lärs i skolan, omsätts till praktisk kunskap på arbetsplatsen. Under utbildningens tre år har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Behörighet

Behörighet för att gå Gymnasieskolans VO-program. Du är behörig att söka till ett Vård- och omsorgsprogram certifierat i VO-College Stockholmsregionen om du:

 • Bor i Stockholms län och är högst 19 år det år du söker.
 • Har genomgått grundskolan eller motsvarande med godkända betyg i svenska (eller svenska som andra språk), engelska, matematik och minst 5 andra ämnen.

Grundläggande och särskild behörighet för att läsa till sjuksköterska på högskola/universitet.

Grundläggande behörighet. Yrkesexamen från VO ska innehålla:

 • Svenska 2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3
 • Engelska 6

Särskild behörighet:

 • Matematik 2a
 • Naturkunskap 2*
 • Samhällskunskap 1a1+1a2

*Motsvarar Nk2: Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och  människans livsvillkor, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p

Våra certifierade gymnasieskolor:

Ansök till oss via Gymnasieantagningen Storsthlm